Darowizny

UWAGA! Nowy Numer Konta

Bank Milenium: 15 1160 2202 0000 0003 1629 5224

Adres do korespondencji :

FUNDACJA NAPROCENTRUM

ul. Wyspiańskiego 25

80-343 Gdańsk- Wrzeszcz

 

Fundacja zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy w Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS : 0000438110 

REGON : 221787115

NIP : 9571067025

Numer Konta Bankowego :

Bank Milenium: 15 1160 2202 0000 0003 1629 5224