Zarząd i Rada Fundacji

  • ZARZĄD:

Prezes Fundacji:   Monika Wojtkiewicz

Wiceprezes: Dorota Bubnowska-Nalepa
Członek: Lidia Rybarczyk

  • RADA FUNDACJI:

Przewodniczący : Aleksandra Mędza

Wiceprzewodniczący: Renata Michaluk

1. Anna Krzysztoforska
2. Lidia Rybarczyk
3. Dorota Bubnowska-Nalepa
4. Monika Wojtkiewicz