Zarząd i Rada Fundacji

Zarząd i Rada Fundacji


  • ZARZĄD:

Prezes Fundacji:  Aleksandra Kicińska

Wiceprezes: Monika Wojtkiewicz 
Członek: Dorota Bubnowska-Nalepa

  • RADA FUNDACJI:

            Przewodniczący : Krzysztof Kiciński

            Wiceprzewodniczący: Aleksandra Gucka

            1. Anna Krzysztoforska

            2. Renata Michaluk

            3. Lidia Rybarczyk