Psycholog

Dr nauk hum Anna Owczarek

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, doktor Psychologii, psychoterapeuta

Prowadzi psychoterapię krótko-i długoterminową indywidualną oraz konsultacje małżeńskie

Posiada doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą z trudnościami emocjonalnymi .

 

Mgr Sylwia Sommer

Psycholog, terapeuta par. W 2008 roku ukończyła studia z psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest także absolwentką dwuletniego Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W 2015/16 roku odbyła szkolenie w podejściu systemowym z terapii małżeństw i par oraz podstawowe szkolenie z terapii rodzin prowadzone przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii.

Posiada doświadczenie  w pracy zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi i młodzieżą. Pracowała z osobami dorosłymi m.in. w Domu Pomocy Społecznej w Malborku. Jest członkiem zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy przy GOPS w Malborku.

Od 2010 roku zatrudniona na stanowisku psychologa szkolnego w Malborku a od 2015 roku pracuje również  dla Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Więź” w Tczewie, gdzie zajmuje się prowadzeniem konsultacji psychologicznych i psychoterapią indywidualną oraz par i rodzin.

Na czym polega pomoc psychologa?

Spotkania z psychologiem  mają początkowo charakter konsultacji psychologicznej pary lub jednej osoby,  podczas której próbuje się określić czy przeżywane przez osoby problemy (także zdrowotne) mają podłoże psychologiczne. Następnie w toku dalszych spotkań, jeśli osoby wyrażają gotowość podejmuje się pracę psychoterapeutyczną polegającą m.in. na uświadomieniu sobie i odblokowaniu tłumionych uczuć i potrzeb oraz wzmocnieniu potencjału jednostki i małżeństwa, odkryciu mocnych stron, pogłębieniu więzi emocjonalnej. Jeśli niepłodność pary ma charakter psychosomatyczny to psychoterapia może okazać się pomocną metodą leczenia.

Zapraszamy na spotkania z psychologiem wszystkie pary:

–  starające się o potomstwo i przeżywające trudności z tym  związane (doświadczające m.in. przygnębienia, napięć, lęków, stanów depresyjnych  czy nerwicowych, zaburzeń psychosomatycznych);

– borykające się z problemem nieprzeżytej żałoby po poronieniu czy utraty nadziei na poczęcie dziecka;

– przeżywające w małżeństwie kryzys czy trudności komunikacyjne, chcące lepiej się rozumieć i być dla siebie wsparciem;

– pragnące pogłębić więź emocjonalną miedzy sobą;

 

Na wizytę można się umówić poprzez rejestrację. Z usług mogą korzystać również osoby nie będące pacjentami Naprocentrum.

Cennik wizyt:

Terapia/konsultacja indywidualna  100 zł

Terapia/konsultacja małżeńska 150 zł

 

Zapraszamy na spotkania!