Diagnostyka i leczenie niepłodności w warmińsko-mazurskim

„Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji"

Celem Programu jest:
- zwiększenie dostępności do diagnostyki i leczenia niepłodności,
- określenie przyczyn niepłodności,
- zwiększenie skuteczności leczenia niepłodności par objętych Programem
- obniżenie kosztów leczenia poprzez dofinansowanie świadczeń diagnostycznych i leczenia
niepłodności.

Kryteria udziału w programie:
Beneficjentami Programu mogą być pary, które spełniają następujące kryteria:
1) są mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego (potwierdzenie zamieszkania -
kopia/kopie pierwszej strony zeznania podatkowego poświadczająca rozliczanie się we właściwym
dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym/Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na
terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na
terenie województwa);
2) wiek kobiety mieści się w przedziale 20- 42 lat według rocznika urodzenia;
3) przedłożą realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz
podpisane oświadczenie, że nie są uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze
finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym Programie
finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich trzech lat;
4) co najmniej od 12 miesięcy bezskutecznie starają się o poczęcie dziecka w przypadku kobiet 20-
35 lat lub 6 miesięcy w przypadku kobiet po 35 roku życia;
5) pary objęte ubezpieczeniem zdrowotnym zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. – o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1285
z późn .zm.)

Kryteria wykluczenia z Programu:
Do programu nie zostaną zakwalifikowane pary, u których stwierdzono:
- potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon
folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH
poniżej 0,7 ng/mL;
- wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające uzyskanie i donoszenie ciąży;
- brak macicy, jajowodów lub jajników;
- azoospermia.

Realizacja programu: od 22 marca do 15 grudnia 2023r.
Program realizuje Fundacja Naprocentrum – Poradnia Zdrowia Prokreacyjnego Naprocentrum w
Gdańsku, wraz ze współpracownikami.

Szczegóły zapisów do Programu:
Olsztyn - Piotr Kowalski - instruktor CrMS
Centrum Troski o Płodność Familia Nova
ul. Pieniężnego 2A pok. 12
10-005 Olsztyn
tel. 600 898 367

Gdańsk - Fundacja Naprocentrum
ul. Wyspiańskiego 25 Gdańsk Wrzeszcz

tel. 783 002 002 (poniedziałek-piątek 8:00-15:00)
tel. 692 511 090 (wtorek-piątek 9:00-14:00)
mail: programnaprowm@gmail.com

Jak wygląda udział w Programie?

- zainteresowana para zgłasza się do koordynatora Programu telefonicznie tel. 692511090 (wtorek-
piątek 9:00-14:00) lub drogą mailową: programnaprowm@gmail.com

- koordynator Programu kwalifikuje parę, po uzupełnieniu stosownych dokumentów
- para jest kierowana na spotkanie do lekarza prowadzącego w Poradni Zdrowia Prokreacyjnego
Naprocentrum w Gdańsku – jest to pierwsza konsultacja lekarska z opracowaniem
zindywidualizowanego programu leczenia oraz rozmowa edukacyjna
- lekarz prowadzący wnikliwie planuje ścieżkę diagnostyczno-leczniczą dla danej pary
- para udaje się na kolejne zaplanowane spotkania i wizyty: u instruktora Modelu Creightona,
ginekologa, androloga, urologa, dietetyka, fizjoterapeuty uroginekologicznego, psychologa, w
zależności od indywidualnych potrzeb
- para na zakończenie programu wypełnia ankietę.

Więcej informacji na stronach:
www.naprocentrum.pl
http://www.naprotechnology.com.pl/
http://www.creightonmodel.pl/