1,5 % Fundacja NaProCentrum 2022

Darowizny

UWAGA! Nowy Numer Konta Bankowego Milenium: 25 1160 2202 0000 0004 5888 4850 Adres do korespondencji :FUNDACJA NAPROCENTRUM

ul. Wyspiańskiego 25

80-343 Gdańsk- Wrzeszcz

Fundacja zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy w Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS : 0000438110 

REGON : 221787115

NIP : 9571067025

Przejdź do treści