Natural Procreative Technology

NaProTechnology® (ang. Natural Procreative Technology) – można przetłumaczyć jako Technologia Naturalnej Prokreacji, jest dziedziną medycyny związaną z diagnostyką i leczeniem niepłodności, z wykluczeniem metod wspomaganego rozrodu ( m.in. in vitro). Twórcą i inicjatorem naprotechnologii jest prof. Thomas Hilgers – ginekolog, położnik z Uniwersytetu Creighton’a w Omaha, w USA. Od ponad 30. lat, prowadzi on badania naukowe nad cyklem miesięcznym kobiety, rozpoznawaniem jego zaburzeń i możliwościami terapeutycznymi.

W tym celu używa narzędzia, jakim jest Model Creighton – model obserwacji wskaźników płodności polegający na modyfikacji i standaryzacji, dobrze w Polsce znanej metody owulacyjnej Billingsów. Thomas Hilgers założył także Centrum Edukacyjno-Badawcze Naturalnego Planowania Rodziny, a od lat 80. jest członkiem Papieskiej Akademii Pro Vita.

Naprotechnologia to przede wszystkim holistyczne podejście do płodności człowieka, obejmujące swoim zakresem działań promocję zachowań prozdrowotnych w zakresie zdrowia prokreacyjnego oraz jego ochronę – profilaktykę niepłodności. Postępowanie terapeutyczne w naprotechnologii oparte jest na nowoczesnych metodach naukowych z zakresu ginekologii, endokrynologii, i chirurgii. Założeniem naprotechnologii jest szacunek do życia ludzkiego od jego poczęcia oraz poszanowanie aktu małżeńskiego, jako integralnej części przekazywania życia w miłości.

Dlatego lekarze naprotechnologii bardzo wnikliwie szukają przyczyny niepłodności, i wdrażają odpowiednią terapię, doprowadzając do poczęcia dziecka w sposób naturalny. Metoda ta wymaga jednak czasu i cierpliwości, albowiem obserwacja jednego cyklu trwa przeciętnie około 1 miesiąca, a wyciąganie wniosków przez lekarza może nastąpić po 3-6 cyklach obserwacji. Jednak po dogłębnym zrozumieniu celu i zasadności takiej współpracy przez zgłaszającą się parę, udaje się dotrzeć do przyczyny niepłodności, postawić trafną diagnozę i zastosować odpowiednie leczenie. Skuteczność takiego postępowania w zależności od przyczyny jest szacowana na 40 do 80% wśród zgłaszających się niepłodnych par, które przejdą 2-letni cykl leczenia. Większość poczęć udaje się osiągnąć w pierwszych miesiącach stosowania tej metody.

Przejdź do treści