Lek. Aleksandra Mędza

lek. Aleksandra Mędza

Lekarz

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Instruktor Modelu Creighton’a oraz nauczyciel Metody Objawowo-Termicznej Podwójnego Sprawdzania (tzw. „metody angielskiej")

W trakcie studiów inicjatorka i przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego „Fizjologia Płodności” przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorka i współautorka  publikacji w dziedzinie zdrowia prokreacyjnego, endokrynologii i pediatrii.

Przejdź do treści