Sanco Test RHD płodu

Test Sanco można wykonać w Poradni Zdrowia Prokreacyjnego NaProCentrum w cenie 600 złotych.

Profilaktyka konfliktu serologicznego

W przypadku konfliktu serologicznego w zakresie antygenu RhD profilaktyka odgrywa  niezwykle ważną rolę. Polega ona na podaniu kobiecie RhD ujemnej domięśniowego zastrzyku z immunoglobuliny anty-D przy każdym podejrzeniu przecieku krwi płodu do krążenia matki, najlepiej w ciągu 72 godzin od takiego zdarzenia. Do przecieku może dojść w trakcie porodu, poronienia, zabiegów inwazyjnych, krwotoku czy innych komplikacji położniczych. Jednakże, również w zupełnie prawidłowo przebiegającej ciąży, takie ryzyko istnieje. Dlatego zaleca się tzw. profilaktykę śródciążową. Polega ona na podaniu immunoglobuliny anty-D w 28 tygodniu ciąży, aby zminimalizować ryzyko produkcji przeciwciał w reakcji na ewentualne przecieki, które znacząco rośnie w III trymestrze ciąży. Profilaktyka konfliktu serologicznego jest celowa wówczas, gdy dziecko ma grupę RhD dodatnią. Po porodzie można to łatwo stwierdzić wykonując rutynowo badanie krwi u noworodka. W trakcie ciąży natomiast, do profilaktyki kwalifikuje się każda RhD ujemna kobieta, jeśli nie znamy grupy krwi płodu. Z tego względu zasadne jest wykonanie śródciążowego,  nieinwazyjnego badania Sanco Test RHD , dzięki czemu można uniknąć podawania immunoglobuliny, jeśli wynik testu wykaże, że profilaktyka jest bezzasadna.

Test SANCO Test RHD

Sanco Test RHD to nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny, wykonywany z krwi matki w celu oceny czynnika RhD u płodu w trakcie ciąży. Jest przydatny przy kwalifikacji ciężarnej do śródciążowej profilaktyki konfliktu serologicznego zarówno w przypadku powikłań czy zabiegów, jak i w ciąży niepowikłanej. Do przeprowadzenia badania potrzebna jest tylko mała próbka krwi przyszłej mamy,  której osocze zawiera materiał genetyczny dziecka (tzw. pozakomórkowy, płodowy DNA, cffDNA). Na podstawie analizy DNA, sprawdza się czynnik RhD u płodu. Wykrywalność badania przewyższa 99,5%. Kobiety ciężarne noszące RhD ujemne dziecko nie muszą otrzymywać zastrzyku z immunoglobuliny, natomiast jeśli płód jest RhD dodatni, ta profilaktyka niesie wymierne korzyści. Test można  wykonać pomiędzy 12 a 24  tygodniem ciąży.

Jak działa test SANCO Test RHD
Cząsteczki wolnego, pozakomórkowego DNA (cfDNA) to małe fragmenty DNA, które krążą we krwi. Podczas ciąży fragmenty DNA pochodzące zarówno od matki, jak i od płodu są obecne w krwiobiegu ciężarnej. Zasada działania testu SANCO opiera się na izolacji i analizie tego pozakomórkowego DNA. Test pozwala na potwierdzenie lub wykluczenie obecności genu RHD w genomie płodu i tym samym określenie czy jest on RHD dodatni czy ujemny.

Zalecenia stosowania immunoglobuliny anty-RhD w profilaktyce konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenu D z układu Rh obowiązujące od dnia 18.12.2015 r

Zalety SANCO Test RHD:

Kto powinien wykonać badanie  SANCO Test RHD :

Jak wykonać test SANCO Test RHD :

Do przeprowadzenia testu  SANCO pobiera się 10 ml krwi żylnej podobnie jak w przypadku prostych badań biochemicznych. Pobranie nastąpi podczas wizyty w naszej placówce. Pacjentka nie musi być na czczo. Test SANCO jest dostępny od 12. do 24. tygodnia ciąży. Wynik będzie dostępny po około 30 dniach od pobrania.

Do badania SANCO Test RHD nie trzeba się specjalnie przygotowywać i nie trzeba być na czczo.

Więcej na stronie www.rhdtest.pl

 

 

 

Przejdź do treści