SPICE – co to?

W trakcie nauki CrMS cała nasza uwaga skupiona jest na płodności i seksualności pary małżeńskiej.
Stosując  CrMS małżeństwo ma szansę bardziej przyjrzeć się swojej relacji, umacniając  swoją więź na płaszczyźnie  duchowości, fizyczności, intelektu, kreatywności  i emocjonalności. Małżonkowie razem mogą odkryć „wewnętrzną duszę seksualności”.

Para w trakcie nauki CrMS może zastanowić się nad aspektami seksualności człowieka. Mimo że kojarzona jest najczęściej z kontaktem narządów płciowych, stanowi jedynie jej część. Samo słowo SPICE to skróty kilku angielskich wyrazów oznaczających kontakt:
S – spiritual – duchowy
P – physical – fizyczny
I – intelectual – intelektualny
C – creative – kreatywny
E – emotional – emocjonalny
Wymienione wyżej słowa to tematy rozmów w trakcie spotkań z instruktorem. Celem jest doprowadzenie więzi małżeńskiej do  żywej relacji wzajemnego obdarowania się w miłości, której owocem może być potomstwo.

Przejdź do treści