Skuteczność

LECZENIE NIEPŁODNOŚCI

Przy zastosowaniu Modelu Creighton’a

Poradnia Zdrowia Prokreacyjnego NAPROCENTRUM

Diagnostyka i leczenie niepłodności w Poradni Zdrowia Prokreacyjnego NAPROCENTRUM odbywa się wg założeń Naprotechnologii. Oryginalnie NaProTECHNOLOGY™ to nowa gałąź w medycynie rozrodu. Jej założycielem jest prof. Thomas Hilgers, amerykański ginekolog- położnik, wykładowca Creighton Medical University w Omaha w Stanach Zjednoczonych, założyciel Pope Paul VI Institute w Omaha, autor publikacji i prac naukowych. Celem Naprotechnologii jest profilaktyka i leczenie zaburzeń zdrowia prokreacyjnego.

W NaProTechnology wykorzystuje się wszystkie znane i dostępne we współczesnej medycynie metody farmakologiczne i chirurgiczne z zachowaniem naturalnego cyklu miesięcznego pacjentki.

DIAGNOSTYKA i LECZENIE

Do diagnostyki wykorzystuje się karty obserwacji cyklu pacjentek wg Creighton Model FertilityCare System, czyli metody obserwacji płodności, której naucza instruktor. Metoda ta dostarcza bardzo dużą ilość istotnych informacji o procesach hormonalnych, jakie zachodzą w każdym cyklu, przy jednocześnie relatywnie prostym sposobie prowadzenia obserwacji. Dzięki tej metodzie można diagnozować i leczyć niepłodność, wynikającą z: zaburzeń owulacji nieregularnych/nieprawidłowych krwawień; nawykowych poronień; nieprawidłowej wydzielinę dróg rodnych kobiety; braku śluzu szyjkowego, który jest niezbędny do poczęcia w sposób naturalny; zaburzeń endokrynologicznych lub hematologicznych. Program postępowania podzielony jest na 3 etapy: 1. nauka metody obserwacji i zapisu- Creighton Model System wymagająca spotkań z instruktorem; 2. dokładna diagnostyka przeprowadzona przez lekarzy konsultantów Naprotechnology; 3. leczenie (u kobiety – utrzymanie prawidłowych cykli) wzbogacone obowiązkowymi spotkaniami u psychologa oraz konsultacjami z dietetykiem.

SKUTECZNOŚĆ

Skuteczność NaProTechnology została udowodniona, a wyniki postępowania zostały opublikowane w międzynarodowych, rekomendowanych czasopismach specjalistycznych. Według badań opublikowanych w Journal of the American Board of Family Medicine w 2008 roku – skumulowane wyniki, wskaźnik ciąż po leczeniu z powodu niepłodności, NaProTECHNOLOGY, w przedziałach czasowych, przedstawia się w następujący sposób: 1. do 12 miesięcy uzyskano 44% ciąż; 2. do 24 miesięcy uzyskano 62% ciąż; 3. w 48 miesięcy od rozpoczęcia leczenia 71%.

Badania opublikowane w The Medical &Surgical Practice of NaProTechnology Thomas W. Hilgers 2004 przedstawiają, iż leczenie zgodne z NaPRoTechnology, doprowadziło, w zależności od przyczyny niepłodności, do następującej ilości poczęć: 1. kiedy przyczyną niepłodności był brak owulacji – uzyskano 81,8% poczęć; 2. jeżeli przyczyną niepłodności był zespół policystycznych jajników – uzyskano 62,5%; 3. jeżeli przyczyną niepłodności była endometrioza – uzyskano 56,7%; 4. jeżeli przyczyną niepłodności była niedrożności jajowodów – uzyskano 38,4%. W badaniu irlandzkiego konsultanta NaProTechnology: dr. Phila Boyle´a opublikowane w Journal of the American Board of Family Medicine 2008 na podstawie leczenia z powodu niepłodności, przeprowadzonego w latach 1998 -2002, w przypadku 1239 par małżeńskich, wśród których średni wiek kobiet to 35,8 lat, średnia długość trwania niepłodności to 5,6 roku, a 33% par wcześniej było leczonych ART (Artificial Reproductive Tchnology, czyli technik sztucznego rozrodu „in vitro”) – wskaźnik ciąż wyniósł 52%. Udało się pomóc około 30% par po niepowodzeniach.

PRZYKŁADOWE KARTY OBSERWACJI i możliwie szybka interpretacja. W pierwszym cyklu widzimy wyraźny brak odpowiedniej ilości wydzieliny śluzowej. Występuje tylko jeden dzień ze śluzem typu płodnego, jednak nie o najlepszej jakości. Taka sytuacja wskazuje na duże ryzyko niepłodności, zaburzeń owulacji i dysregulacji hormonalnych lub nieprawidłowej funkcji krypt szyjkowych. W drugim cyklu obserwujemy krótką fazę poowulacyjną (po dniu PIK – ang. Peak). Wiąże się to z niedomogą ciałka żółtego i dużym ryzykiem poronienia. W trzecim cyklu na uwagę zasługują plamienia i brudzenie występujące pod koniec cyklu, które mogą wynikać z niskich stężeń progesteronu we krwi u pacjentki. U czwartej pacjentki obserwujemy nieprawidłowe krwawienia wymagające dalszej diagnostyki.

Oprac. Fundacja NaProCentrum

Na podstawie Położna. Nauka i Praktyka Nr 4 (20) 2012 ISSN 1898-6862

Dlaczego lekarze pracujący w Poradni Zdrowia Prokreacyjnego NAPROCENTRUM
nie rekomendują zapłodnienia pozaustrojowego IN-VITRO ?

W swojej pracy otaczamy troską niepłodną parę małżeńską. W momencie poczęcia naszym małym pacjentem staje się także dziecko. Pragniemy, by rozwijało się w bezpiecznym środowisku łona matki, bez narażania na dodatkowe czynniki ryzyka niepowodzenia położniczego. W licznych doniesieniach naukowych prezentowane są dane o niekorzystnych konsekwencjach zapłodnienia pozaustrojowego dla matki, rozwijającego się dziecka i przebiegu ciąży. Oto niektóre z nich:
– procedura in vitro zwiększa ryzyko ciąży mnogiej, w tym ciąży bliźniaczej jednozygotycznej, która często wiążę się z poważnymi powikłaniami
-ciąże wielopłodowe pochodzące z procedury in vitro częściej kończą się przedwcześnie, częściej niż ciąże wielopłodowe, do których doszło naturalnie
– utrata jednego z płodów rozwijających się w łonie kobiety może powodować poród przedwczesny pozostałego/pozostałych
-również ciąże pojedyncze z in vitro mają 2-krotnie większe ryzyko przedwczesnego porodu
-istnieje ryzyko małej masy urodzeniowej u noworodka, wynikające z wcześniactwa lub ciąży mnogiej
-występuje zwiększone ryzyko wad wrodzonych w porównaniu z ciążami zapoczątkowanymi naturalnie
– obserwuje się zwiększone ryzyko śmiertelności okołoporodowej noworodków

Ponadto, sprzeciw etyczny budzą selekcja zarodków, redukcja nadliczbowych embrionów, eliminacja obciążonych wadami genetycznymi zarodków. Istotne są również niższe szanse na przeżycie zarodka. Wskaźnik poronień- nazywanych nieudanymi próbami- jest wyższy niż w przypadku ciąż uzyskanych drogą naturalną. W związku z tym cały nasz wysiłek kierunkujemy na wnikliwą interdyscyplinarną diagnostykę przyczyn niepłodności i skuteczne leczenie małżonków, tak aby kobieta zaszła w ciążę w sposób naturalny. Parom, którym mimo wszelkich starań nie udało się osiągnąć poczęcia, rekomendujemy rozważenie adopcji.

Opracowano na podstawie „ Zapłodnienie pozaustrojowe: ryzyko powikłań w okresie okołoporodowym i rozwój we wczesnym dzieciństwie.” Opinia naukowa Royal College of Obstetricians and Gynaecologists oraz British Fertility Society nr 8, maj 2012.

Polecamy także komentarz do powyższej opinii naukowej autorstwa prof. dr hab. n. med. Janusza Gadzinowskiego z Katedry Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dostępny pod adresem:
http://oplodnosci.pl/index.php/nieplodnosc/in-vitro/186-zaplodnienie-pozaustrojowe-ryzyko-
powiklan-w-okresie-okoloporodowym-i-rozwoj-we-wczesnym-dziecinstwie

Wykład Pana Profesora Gadzinowskiego tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=193kV7PNyLY
Wypowiedzi biologa i genetyka, prof. Stanisława Cebrata
http://naprotechnologia.wroclaw.pl/co-to-jest-in-vitro/#more-2343

Podsumowanie skuteczności leczenia niepłodności małżeńskiej

W Poradni Zdrowia Prokreacyjnego Naprocentrum w Gdańsku

  1. Skuteczność leczenia prowadzona w latach 2014-2017

Pary małżeńskie, które zgłosiły się do Poradni objęte zostały interdyscyplinarnym i holistycznym leczeniem zaburzeń prowadzących do niepłodności małżeńskiej.  Pary były diagnozowane i leczone przez ginekologa oraz internistę , ze wsparciem radiologa, urologa, dietetyka, psychologa, fizjoterapeuty, a także instruktora obserwacji cyklu miesiączkowego (Creighton Model Fertility Care System). Niektórzy pacjenci wymagali leczenia operacyjnego (poza ośrodkiem). Cykl diagnostyki i leczenia zakładał maksymalnie okres 2 lat.

Łącznie do poradni zgłosiło się 397 niepłodnych par, jednak 154 nie zostały uwzględnione ze względu na rezygnację z programu na różnych etapach leczenia lub niespełnienie kryterium definicji niepłodności wg WHO.
Skuteczność oceniono po przejściu pełnych 12 i 24 miesięcy leczenia.
95 kobiet spośród 243 par osiągnęło ciążę w pierwszym roku leczenia (39,1% skuteczności leczenia), następnie z 161 par, które przeszły leczenie do końca drugiego roku łącznie odnotowano 112 ciąż (69,6% skuteczności leczenia, n=161).
Pozostałe ciąże nastąpiły po 2 roku leczenia.

Dzięki prowadzonemu leczeniu w Poradni Zdrowia Prokreacyjnego NaProCentrum 118 par osiągnęło poczęcie w sposób naturalny, a 81 kobiet urodziło dziecko o czasie (ciąża donoszona). W momencie analizy nadal 14 kobiet było w ciąży. 4 pacjentki nie zgłosiły się na dalsze wizyty.
odsetek porodów, czyli liczba porodów: liczba poczęć- 68,64%

  1. Ilość ciąż w latach 2017-2019

Leczenie prowadzone przez ginekologa , internistę i endokrynologa, ze wsparciem radiologa, urologa, dietetyka, psychologa, fizjoterapeuty, a także instruktora obserwacji cyklu miesiączkowego (Creighton Model Fertility Care System) doprowadziło do 117 poczęć. Niektórzy pacjenci wymagali leczenia operacyjnego (poza ośrodkiem). Cykl diagnostyki i leczenia zakładał maksymalnie okres 2 lat.

Z osiągniętych w sposób naturalny 117 poczęć, narodziło się 88 dzieci (76 porodów zdrowych dzieci w prawidłowym czasie, a o 12 porodach brak dalszego FollowUp odnośnie stanu zdrowia dzieci). Doszło do 16 poronień. W chwili obecnej 13 kobiet jest w ciąży.
odsetek porodów, czyli liczba porodów: liczba poczęć – 75,21%

Przejdź do treści